Muzeum čs. opevnění - Stachelberg [ Muzeum ]

Muzeum ve tvrzi Stachelberg buduje od počátku 90. let družstvo Fortis z Trutnova. Cílem členů družstva Fortis a jejich příznivců je vybudování důstojného památníku stavitelům a obráncům československého opevnění. Muzeum a jeho expozice se postupně rozrůstají a zkvalitňují. V roce 2000 byla zpřístupněna část unikátních podzemích prostor, na povrchu tvrze byl zrekonstruován zákopový systém lehkého opevnění.Návštěvní doba Muzeum je otevřené od května do září každou sobotu a neděli, v červenci a srpnu denně mimo pondělí

od 9.30 do 12.30 a od 13.00 do 17.00 hodin

Návštěvu tvrze v jinou dobu je možné objednat emailem nebo na telefonu 723 261 390 (Pavel Holzknecht). Podmínkou je skupina větší než 25 osob.

Vstupné Dospělí 50,- Kč
Děti (6 - 15 let) 25,- Kč
Rodiiné vstupné (2 dospělí, 2 děti) 125,- Kč
Vojáci v uniformě zdarma
Jiné slevy se neposkytují! Ve vstupném je zahrnuta prohlídka expozice v objektu T-S 73, podzemních prostor a objektu lehkého opevění (řopík).řístup k muzeu Autobusem z Trutnova nebo Žacléře (linka 690190), vystoupit na zastávce Babí-pevnost. Ze zastávky po značené cestě asi 300 m.

Autem nebo na kole po silnici č. 300 z Trutnova do Žacléře, parkoviště je u autobusové zastávky nad obcí Babí (z Trutnova 10 km, ze Žacléře 6 km).

--------------------------------------------------------------------------------

FORTIS aneb "Vzkříšení Stachelbergu"

Objekt T-S 73 sloužil jako sklad toxických chemikálií až do roku 1990. Tehdy pod tlakem ekologických iniciativ bylo urychleno vyklizení Aredynu, které začalo již v roce 1987. Akci organizoval ZZN Trutnov a prováděli pracovníci důlní záchranné služby Východočeských uhelných dolů Malé Svatoňovice ve spolupráci s družstvem Fortis.

Fortis byla původně skupina amatérských zájemců o československé opevnění, fungující od roku 1988 při Okresním museu v Trutnově. Jejím cílem bylo vybudovat na tvrzi Stachelberg vojensko-historickou expozici a naučnou stezku. Předložili koncepční řešení celé akce a postupně s podporou vedení okresního musea zahájili přípravné práce. V nových podmínkách po roce 1989 se skupina zájemců konstituuje do podoby malého samostatného družstva Fortis. Na podzim roku 1990 se jeho členové aktivně podílejí na vyskladnění toxických chemikálií z tvrzového srubu T-S 73, čímž se tento unikátní objekt uvolnil pro vybudování expozice. Na její přípravě pracovalo družstvo dva roky, přičemž ještě vybudovalo autobusovou zastávku v těsné blízkosti tvrze. Na jaře roku 1993 bylo museum československého opevnění 1935-38 zpřístupněno veřejnosti. Základ expozice tvoří výkresy, plány a dobové i současné fotografie. Důležitou součástí jsou trojrozměrné exponáty - pěchotní zbraně a modely pevnostních objektů. Vrcholem po této stránce je plastický stůl o rozměrech 8x2,5 metru, zachycující dělostřeleckou tvrz Stachelberg po dostavbě. Na jaře 1994 byl veřejnosti zpřístupněn objekt lehkého opevnění vzor 37 ("řopík") jako ukázka vyzbrojené a vystrojené pevnůstky. Družstvo Fortis postupně pracuje na dalším zdokonalování expozice a budování naučné stezky po blízkých pevnostních objektech, které zde tvoří kompaktní linii se značnou vojensko-historickou hodnotou.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Muzeum čs. opevnění - Stachelberg
Pavel Holzknecht
Horská 589
541 01 Trutnov
Česko (CZ)
tel: (+420) 499 733 273
(+420) 723 261 390

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Muzeum
AKTUALIZACE: uživatel č. 276 org. 2, 07.11.2009 v 10:32 hodin