Sousoší Rozhovor [ Socha, sousoší nebo plastika ]

Vpravo, uprostřed půlkruhovitého zeleného trávníku vroubeného kulatými jasánky, je bronzové sousoší "Rozhovor” od profesora Jos. Drahoňovského (1877-1938), rodáka z blízkého Volavce. Představuje turnovský motiv z umělcova mládí, kdy jako žák odborné školy bydlil u stařičkých manželů Dědečkových v č. 396
v tehdejších Sklenařicích: dědeček a babička

sedí spolu, rozmlouvají a vzpomínají; jejich život vyplňovala práce, starost, ale i vzájemná láska. Naklánějí se
k sobě s vroucí oddaností a z jejich tváří vyzařuje vděčná radost a smír. Čtyřverší Františka Kře1iny na podstavci podporuje pochopení umělcovy myšlenky:

"Šli spolu v radostech,
v bolesti, práci,
dnes tichá vzpomínka
život jim vrací”


Drahoňovský vytvořil v tomto svém mistrovském díle, v této idylické básni z bronzu symbol věrného soužití a oddanosti až na práh hrobu. Je to jedno z jeho nejkrásnějších děl, jež umělec daroval městu a zachoval je tak navždy rodnému kraji. Jeho rodiště, ves Vo1avec, je nedaleko Rovenska, směrem ke Kozákovu.

Sousoší bylo odhaleno za přítomnosti umělcovy 29. srpna 1937; slavnostním řečníkem byl tehdy unie. prof. František Ladík, který v knize "Rozhovor”, vydané nákladem Okrašlovacího spolku, o sousoší napsal: "Tady na nepravidelném náměstí malého podhorského města, mezi kulisami jakoby ze Smetanova "Tajemství”, nepostrádajíc nutné zeleně trávníku a křovinového porostu, nalezlo dílo Drahoňovského své velmi případné prostředí.”

Profesora Drahoňovského připomíná ještě deska na protějším domě Mudr. Arnošta Kruse, jehož zásluhou bylo toto krásné dí1o získáno pro Rovensko; čteme na ní: "Zde spokojené chvíle prožíval Josef Drahoňovský, autor "Rozhovoru”. Desku vytvořil žák Drahoňovského, sochař a glyptik Ladislav Havlas.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.rovensko.cz
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 03.11.2004 v 09:54 hodin