Den poté [ Socha, sousoší nebo plastika ]

Den poté

2019 Den poté - Památník bělotínským obětem nesvobody z let 1948 - 1989. Plastika akademického sochaře Michala Moravce by měla připomínat opravdu neslavnou éru - být mementem. Perzekuce, věznění i faktická vražda - to byl Bělotín let 1948 až 1989. Ať už se to někomu líbí nebo ne - byl. A vůbec ne pouze v období tzv. stalinismu. Životy devastující nenávist, malost a zloba fungovaly až do onoho zmiňovaného 17. listopadu 1989 a bohužel nějaký čas i po něm.
Jak pojmenovat nesvobodu a její oběti? „Kříž, ze kterého už i tělo Krista servali a zbyly jen otvory po jeho hřebech a čekající havrani, aby hodovali na mršinách.“ jsou autorovým vysvětlením obsahu plastiky.
Možná moc syrové, ale mrazivě pravdivé. Ano, jsme řadě našich občanů té doby dlužni následujících několik slov - TO SE JIŽ NIKDY NESMÍ STÁT!!! Doba sice byla nelehká, ale oni byli našimi sousedy a nás naše apatie či alibismus k tomu, co se dělo, neomlouvá. Nic již nespravíme, tedy je alespoň vzpomeňme a přejme klid - většina již není mezi živými.
Co se vlastně stalo? Vražda (Útěk skupiny mladých mužů z Bělotína na Západ - Sborník Státního okresního archivu Přerov 2017), žaláře a konfiskace majetku, nucené práce v uranových dolech, nucené vstupy do KSČ pod pohrůžkou komunistických lágrů, soudy a zákazy pobytů v obci, práce u PTP, nucené vstupy do JZD s ukradením majetku, zákazy volby povolání, emigrace, odebrání cestovních pasů, zákazy studia atd. atd.
Slova: „Pamatuj, že i ve tvé obci byli lidé v době nesvobody perzekuováni, vězněni i vražděni“ vytesaná do žulového schodu kříže nechť s kamennou tvrdostí zní všem našim občanům bez ohledu, jak dlouho v obci žijí, neboť reálná svoboda s nesvobodou spolu po tisíciletí bojují stejně tvrdě jako pohádkové dobro se zlem.
Odkazem do lepších časů nechť jsou nám slova ThDr. Jaroslava Studeného, která pronesl v roce 1990 při příležitosti udělení čestného občanství obce: „Vidím Vás tady, Vás, kteří jste mě udali, ale já se na Vás nezlobím“.

Umístění: Na bělotínském kostelním návrší vlevo od farního kostela sv. Jiří.

Odhaleno a vysvěceno: 17.11.2019

Den poté

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 21.11.2019 v 07:38 hodin