[Přístaviště, marína, kotviště]

Region NUTS 2: Severovýchod

Number of notations: 1